ElektrototaalmarktServiceGarantie

Garantie op de producten

Bij Elektrototaalmarkt.nl geldt de fabrieksgarantie zoals die door de verschillende fabrikanten gehanteerd wordt. De garantietermijn varieert per product(groep) maar heeft altijd een minimale termijn van 2 jaar. Indien u een garantiekwestie wilt melden bij Elektrototaalmarkt.nl, dan kunt u hiervoor een serviceformulier op onze website invullen. Overigens blijft de wettelijke garantie die een consument heeft onverminderd van toepassing. Deze wettelijke garantie houdt in dat het product datgene moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. De aangeboden fabrieksgarantie doet hier niets aan af.

Klik hier voor het invullen van het serviceformulier.

Kosten van de installateur

Elektrototaalmarkt.nl doet er vanzelfsprekend alles aan om de artikelen binnen de aangegeven termijn uit te leveren. In de praktijk zijn wij echter afhankelijk van de fabrikanten/ leveranciers en transporteurs van de producten.

Ook als een product als gevolg van transportschade of een fabricagefout herleverd dient te worden, zal Elektrototaalmarkt.nl er alles aan doen om een zo spoedig mogelijke herlevering te bewerkstelligen.

Elektrototaalmarkt.nl doet er vanzelfsprekend alles aan om de artikelen binnen de aangegeven termijn uit te leveren. Als een product als gevolg van transportschade of een fabricagefout herleverd dient te worden, zal Elektrototaalmarkt.nl zorgdragen voor een spoedig mogelijke herlevering van het product. Elektrototaalmarkt accepteert alleen de kosten voor de herlevering van het product.