TOP

Wat is de UGR-waarde?

In specifieke situaties, zoals op het kantoor, is het belangrijk om te weten welke UGR-waarde de lichtbronnen van uw armaturen hebben. Wat is de UGR-waarde en bij welke UGR-waarde zit u goed? De UGR-waarde, oftewel Unified Glare Rating, geeft de mate van verblinding van een lichtbron aan. Het toepassen van de juiste verlichting is namelijk van grote invloed op de productiviteit van de mens. Het licht moet helder genoeg zijn om werkzaamheden goed uit te voeren, maar mag niet zorgen voor schittering of verblinding. Hoe lager de UGR-waarde, hoe minder lichthinder gebruikers ervaren.

Hoe werkt de UGR-waarde? | In welke situaties is de UGR-waarde van belang?

Hoe werkt de UGR-waarde?

De schaalverdeling van de UGR-waarde ligt tussen 10 en 28. Hoe lager de waarde, des te minder het licht verblindt. De gemiddelde waarde ligt tussen 15 - 28. Een lage waarde staat voor weinig verblinding; een waarde onder de 15 geeft dan ook de minste verblinding. De UGR-waarde wordt bepaald met behulp van luminantie. Hiermee wordt de maat voor helderheid bedoeld, ook wel de lichtsterkte per oppervlakte-eenheid loodrecht op de kijkrichting.

Verplichtingen

Vanuit de Nederlandse wetgeving is vastgesteld dat verlichting aan bepaalde normen dient te voldoen. NEN-12464 stelt de normen vast met betrekking waar verlichting aan dient te voldoen voor mensen die werkzaam zijn in binnenruimtes waarbij visueel comfort en visuele prestatie van belang is.

Illustratie van belichting op kantoor Illustratie van belichting op kantoor

In welke situaties is het van belang?

De UGR-waarde is van belang voor de mate van effectief werken. Werkplekverlichting wordt steeds belangrijker in de maatschappij en behoort tot een van de factoren van ergonomisch werken. Niet voor elke ruimte is deze UGR-waarde van groot belang. Bij industriewerk is het bijvoorbeeld minder belangrijk, maar bij een architectenbureau waar precies werk wordt gedaan is het van groot belang.

UGR-waarde per ruimte

  • Circulatiegebieden en gangen: <28
  • Archiefruimten, trappen en liften: <25
  • Balieruimten: <22
  • Kantoorwerkzaamheden: <19
  • Technisch tekenen: <16

Bekijk alle bedrijfsverlichting

Kantoorverlichting Kantoorverlichting