Garantie

TOP

Garantie op de producten

Bij Elektrototaalmarkt.nl geldt de fabrieksgarantie zoals die door de verschillende fabrikanten gehanteerd wordt. De garantietermijn varieert per product(groep) maar heeft altijd een minimale termijn van 2 jaar. Indien u een garantiekwestie wilt melden bij Elektrototaalmarkt.nl, dan kunt u hiervoor een serviceformulier op onze website invullen. Overigens blijft de wettelijke garantie die een consument heeft onverminderd van toepassing. Deze wettelijke garantie houdt in dat het product datgene moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. De aangeboden fabrieksgarantie doet hier niets aan af.

Kosten van de installateur

Elektrototaalmarkt.nl doet er vanzelfsprekend alles aan om de artikelen binnen de aangegeven termijn te leveren. Als een product als gevolg van transportschade of een fabricagefout herleverd dient te worden, zal Elektrototaalmarkt.nl zorgen voor een zo spoedig mogelijke herlevering van het product. Elektrototaalmarkt accepteert alleen de kosten voor de herlevering van het product.