TOP

Waar moet ik op letten bij de aanschaf en installatie van mijn ventilatiesysteem?

Zijn de verschillende eenheden en installatiewijzes van ventilatie nog niet helemaal duidelijk voor u? Op deze pagina leggen we u graag uit hoe u uw ventilatiesysteem op de juiste manier kan inrichten wat betreft de druk, efficientie, regelaars en qua geluidsvermindering.

Veelgebruikte eenheid: Pascal | Ventilatie zo efficiënt mogelijk inrichten | Geluid ventilatie verminderen | Regelaars voor mijn ventilatie

De druk (Pascal)

Een veelgebruikte eenheid voor ventilatiesystemen is Pascal (Pa). Met Pascal wordt de druk of weerstand in het systeem bedoeld. Over het algemeen geldt de regel: hoe hoger de druk in dit systeem is, hoe minder capaciteit de ventilator heeft. Het ingewikkelde van deze eenheid is dat we niet op voorhand kunnen zeggen wat voor u de precieze waardes van uw ruimte en leidingen zullen zijn. De weerstand hangt namelijk van meerdere factoren af zoals de lengte en de dikte van de leiding, maar ook hoeveel knikken de leiding bevat. Wat wel gesteld kan worden is dat hoe korter en rechter de leiding is, hoe makkelijker het is om lucht af te voeren.

Uw ventilatiesysteem zo efficiënt mogelijk inrichten

Ondanks dat er tegenwoordig steeds meer energiezuinige ventilatiesystemen ontstaan, verbruiken een groot deel van onze huidige ventilatiesystemen nog ontzettend veel energie. Maar liefst 95% van de huishoudens beschikt nog over een oude ventilatie die gebruik maakt van wisselstroom. Deze oude ventilatieboxen verbruiken gemiddeld meer dan 80 euro per jaar wat zelfs meer is dan de koelkast en de wasmachine bij elkaar! Om toch zoveel mogelijk energie te kunnen besparen is het belangrijk dat u uw ventilatiesysteem zo efficiënt mogelijk inricht. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van een vochtsensor. Sommige ventilatiesystemen, zoals de Orcon MVS-15 woonhuisventilator, beschikken over een ingebouwde vochtsensor die het vochtgehalte van de betreffende ruimte meet en overschakelt naar de juiste stand om deze hoeveelheid vocht af te voeren. Ook beschikt deze woonhuisventilator over een tijdschakelaar zodat u er verzekerd van bent dat u het systeem niet onnodig lang aan laat staan.

Daarnaast kunt u uw systeem nóg efficiënter inrichten door gebruik te maken van een warmte-terugwinunit. Deze beschikt over een warmtewisselaar zodat de warmte die u op heeft gewekt in uw woning, niet kwijtraakt. Dit scheelt een hoop op uw energierekening! De ECO 200 warmteterugwinunits van Itho Daalderop kunnen daarnaast nóg efficiënter ingericht worden met een slimme klimaatthermostaat, een CO2-sensor en bewegings- en vochtsensoren.

Hoe kan ik geluid van mijn ventilatiesysteem verminderen?

Wat belangrijk is om mee te beginnen, is dat een ventilatiesysteem nooit geheel geluidloos kan zijn. Eerder op deze pagina werd al vermeld dat de meerderheid van de huishoudens in Nederland nog beschikt over oude (mechanische) ventilatiesystemen. Het probleem met deze verouderde units op wisselstroom is dat ze aanzienlijk meer geluid maken dan de nieuwere energiezuinige systemen die juist gebruik maken van gelijkstroom. Waar oudere ventilatiesystemen zelfs op de normale stand al flink hoorbaar zijn, geven de nieuwe systemen een minimale windruis wanneer ze in de hoogste stand staan.

Een andere belangrijke factor in de geluidsuitstoot van de ventilatie-unit is hoe stabiel en vast uw ventilatie geplaatst is. U kunt zich vast wel voorstellen dat een ventilatie-unit, die uw gehele huis voorziet van toe- en afvoer van lucht, flink wat trillingen afgeeft. Deze trillingen zorgen op zijn beurt weer voor geluidsoverlast. Hoe kunt u dit zoveel mogelijk tegengaan? Trillingen kunnen verminderd worden door de ventilatie-unit zo vast en stabiel mogelijk te plaatsen tegen een stevige achterwand. Daarnaast zou u ook gebruik kunnen maken van speciale beugels waardoor trillingen en daarmee geluidsuitstoot verminderd worden. Ook zou u de achterwand kunnen bekleden met geluidsdempende materialen als rubber.

Niet alleen de ventilatiebox zelf, maar ook de luchtkanalen kunnen geluidsoverlast veroorzaken. Zeker wanneer u gebruik maakt van warmteterugwinunits kan het voorkomen dat er geluid overgebracht wordt van een rumoerige ruimte naar een stillere ruimte. Een ander verschijnsel dat extra geluidsuitstoot op kan leveren is de aanwezigheid van stof in de luchtafvoerkanalen. De toe- en afvoer van lucht wordt hierdoor namelijk enigszins verhinderd en dit kan geluidsoverlast opleveren. Dit kan verminderd worden door bij aanleg van uw systeem ervoor te zorgen dat er antistatische buizen gebruikt worden. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk om stof en vuil zoveel mogelijk te vermijden in uw luchtkanalen. We raden daarom aan om zeker iedere zes tot acht jaar uw luchtkanalen te laten reinigen. Ook raden we u aan om de rest van uw ventilatiesysteem regelmatig te onderhouden. Zorg dat de roosters minstens één keer per jaar schoongemaakt worden en de ventielen minstens één keer per twee jaar.

Welke regelaars heb ik nodig voor mijn ventilatie?

Welke regelaar u nodig hebt om uw ventilatie te bedienen, is afhankelijk van de centrale ventilatie-unit die in uw woning gevestigd is. Oudere ventilatie-units beschikken over een perilex aansluiting. Perilex onderscheidt zich van een normale randaardestekker omdat het niet alleen bestaat uit twee punten die verantwoordelijk zijn voor de stroomgeleiding, maar ook uit twee punten die ervoor zorgen dat uw ventilatiesysteem harder of zachter aangedreven kan worden. Bij een ventilatiesysteem met perilex aansluiting hoort daarom ook automatisch een standenschakelaar die u op de muur bevestigt. Er is een grote variëteit aan regelaars voor ventilatiesystemen met een perilex aansluiting. Er geldt helaas geen algemene richtlijn over welke regelaar voor u geschikt is. Dit is afhankelijk van verschillende factoren zoals het merk van de ventilator, waar de ventilator voor bedoeld is (woning/bedrijf) en hoeveel regelaars u zou willen. Komt u er niet uit met de keuze van uw regelaar? Neem dan contact op met onze klantenservice.

Nieuwere ventilatorboxen worden daarentegen geleverd met een randaarde stekker. Deze ventilatorboxen beschikken over een draadloze zender waardoor ze met een afstandsbediening aangezet kunnen worden en er verder niets aan de muren in uw woning bevestigd hoeft te worden. Zo wordt de Itho Daalderop OPTIMA 419 unit geleverd met draadloze zender.