Na een overgangsperiode van een jaar wordt met ingang van 1 juli 2017 de toepassing van CPR op kabels verplicht. Vanaf 1 juli 2016 hebben alle EU-landen de tijd gekregen om CPR voor kabels te implementeren in de nationale regelgeving. De CPR betekent dat elektrische kabels voor permanente bouwinstallaties moeten voldoen aan de nieuwe norm, die eisen stelt aan het brandgedrag van de kabels.

Construction Products Regulation (CPR)

De nieuwe Europese wetgeving Construction Products Regulation (CPR) heeft als doel risico's tijdens brand in gebouwen te verminderen. Omdat CPR eisen specificeert betreffende het brandgedrag van kabels, zorgt deze voor een betere kwaliteitsborging. Hierdoor wordt het risico tot slachtoffers tijdens brand verminderd. Kabels worden hierbij geclassificeerd in verschillende brandklassen ('Reaction to Fire').

CPR kabels Reaction to Fire

CE-markering en Prestatieverklaring (DoP)

Vanaf 1 juli 2017 zijn fabrikanten verplicht om alle CPR-geclassificeerde kabels te leveren met een Prestatieverklaring (DoP) met brandclassificatie en CE-markering. Niet-CPR-gecertificeerde kabels mogen na deze datum niet meer in de handel worden gebracht.

Alle kabels voor permanente installatie in bouwwerken dienen vanaf 1 juli 2017 voorzien te zijn van een CE-markering. Deze markering geeft aan dat het product voldoet aan wettelijke eisen. In de Prestatieverklaring staat alle informatie over het product en zijn prestaties samengevat. Met deze verklaring neemt de fabrikant volledige verantwoordelijkheid voor de conformiteit van het product met de verklaarde prestaties.


CPR kabels CE-markering Nexans